Croatian
Pratite nas na:

glavne značajke

BTL-cardiology-SDS-evaluation-time_icon_2017

5 Minuta vremena za procjenu

Moguća provjera valjanosti potvrđuje da je 71% zapisa procijenjeno u manje od 5 minuta i 55% zapisa u manje od čak 2 minute.

BTL-cardiology-SDS-visualized-results_icon_2017

Jedinstvena vizualizacija rezultata

SDS modul nudi opcije detaljnog povećanja pri analizi sa točno označenim granicama za svaki kriterij po Seattle protokolu. Odabrani EKG otkucaj prikazan je savršeno detaljno u odnosu na normalne granice, tako da se na prvi pogled može uočiti patologija.

BTL-cardiology-SDS-98-sensitivity_icon_2017

98% Osjetljivosti automatske interpretacije

Osjetljivost SDS Modula je klinički potvrđena u suradnji sa Motol University Hospital of Charles University u Pragu. Pregledom obavljenih testova uspješnost automatske procjene je bilo 98%.

BTL-cardiology-SDS-Seattle-criteria-compliance_icon_2017

100% Usklađenost sa kriterijima po Seattle protokolu

Baziran na kriterijima Seattle protokola, SDS modul osigurava automatsku interpretaciju visoke osjetljivosti. Modul automatski provjerava svih 16 kriterija baziranih na kombinaciji više od 90 EKG parametara. U skladu sa kriterijima po Seattle protokolu, uzimajući u obzir standard QTc mjerenja, koji ne koristi metode prosjeka,moguće je izmjeriti bilo koji izabrani P-QRS-T kompleks izravno.

BTL-cardiology-SDS-minimize-misdiagnoses_icon_2017

Minimizira mogućnost pogrešne dijagnoze kod sportaša

U 60% fizički aktivne populacije postoje promjene EKGa koje se odnose na prilagodbu težine treninga. U neaktivnoj populaciji iste EKG promjene bile bi interpretirane kao patološke. SDS Modul, baziran na kriterijima po Seattle protokolu, smanjuje učestalost lažno pozitivnih EKG nalaza sa 17% na izvedivih 4.2%. To potječe od težine odvajanja prilagodbenih promjena srca kod sportaša i postojećih patologija.