Croatian
Pratite nas na:

DEKLARACIJA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Štitimo osobne podatke naših klijenata odgovorno. Pročitajte više.

BTL je svjestan neprekidne važnosti privatnosti, posebice zaštite i sigurnosti osobnih podataka naših kupaca, klijenata, partnera, zaposlenika i zapravo svih subjekata osobnih podataka diljem svijeta. Kao globalna organizacija čija međunarodna trgovina, razvoj proizvoda ili upravljačke strukture protežu se izvan granica. kontinuirano nastojimo osigurati i dalje razvijati zaštitu osobnih podataka, te premašiti minimalne zahtjeve propisane zakonskim propisima pri primjeni dosljednih i transparentnih pravila provedbe. Svrha je ovog zakona informirati javnost o našim postupcima i mogućnostima sudjelovanja u donošenju odluka o tome kako će se njihovi osobni podaci obrađivati ​​i koristiti elektroničkim ili neelektroničkim alatima.

Osnovni opseg osobnih podataka i zaštita privatnosti predstavljen je Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka i ukidanje Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Ove zakonske regulative nadopunjuju i određuju zakoni država članica, kao i unutarnja pravila tvrtke, koja se postupno provode kako bi se ostvarila svrha tvrtke da pojačaju prava subjekata osobnih podataka i zaštite njihove privatnosti.

Koje osobne podatke obrađujemo?

Osobni podaci podrazumijevaju sve podatke koji se odnose na osobu koja se može identificirati i koja se mogu izravno ili neizravno identificirati ovim podacima. Naša tvrtka, u skladu s načelom minimiziranja osobnih podataka, postupno provodi pravila kojima se obrađuju samo oni osobni podaci koji su potrebni za obavljanje svojih djelatnosti ili zakonski zahtijevani. Osobni podaci su identifikacijski podaci kao što su ime, prezime, stupanj obrazovanja, broj rodnog lista, datum rođenja, mjesto stanovanja, IN, porezni broj, kao i podaci za kontakt, kao što su adresa, telefonski broj, faks i adresa e-pošte. S vašim pristankom obrađujemo samo one podatke koji nadilaze zakonskoi propis.

Zašto obrađujemo Vaše osobne podatke?

Ako to ne zahtijeva zakonska obveza, javni interes ili zaštita vitalnih interesa subjekta (članak 6. GDPR), obrada osobnih podataka je dobrovoljna. Obrađujemo Vaše podatke prvenstveno za potrebe pružanja naših usluga, za naše unutarnje potrebe i za marketinške ili poslovne svrhe. Ako odlučite odbaciti obradu ili izbrisati svoje osobne podatke, to možete učiniti pisanim putem na e-mail adresu gdpr@btlnet.com . Jamčimo brisanje Vaših osobnih podataka u roku od mjesec dana, osim ako ne postoji drugi zakonski zahtjev.

Kome ćebiti dostupni Vaši podaci?

U budućnosti nećemo dijeliti nikakve podatke s trećim stranama bez odgovarajuće obavijesti. Ako dijelimo podatke s trećim stranama, treće će strane biti obvezane Ugovorom o usklađenosti s podacima o zaštiti podataka. Na međunarodnoj razini, naša tvrtka može dijeliti osobne podatke u suradnji s trećim stranama samo ako se obvezuje da će poštovati GDPR. U nekim prilikama može postojati pravno nametnuta obveza pružanja Vaših osobnih podataka nadležnim javnim službama. Čak i u takvim slučajevima tražit ćemo cijelu dokumentaciju kako bismo zaštitili vaše interese.

Na koji način jamčimo sigurnost Vaših osobnih podataka?

Svi osobni podaci obrađuju se i čuvaju na siguran način za vrijeme potrebno za svrhe za koje su prikupljeni. Zadržat ćemo svoje obveze i zaštititi Vaša prava prema GDPR-u za cijelo razdoblje. Koristimo moderne tehnike računanja koje su u stanju zaštititi vaše osobne podatke, izbjegavajući njihovo uništenje, izmjenu, gubitak, neovlašteni pristup ili obradu ili neku drugu zlouporabu.

Davanje privole

Izuzev slučajeva postavljenih od strane zakonodavca, obrađujemo Vaše podatke isključivo na temelju Vaše privole.

Vaša prava

Pod zaštitom osobnih podataka prema GDPR imate slijedeća prava:

  1. Sukladno načelu Transparentnosti, Tvrtka ima informacijsku obavezu omogućiti Vam pristup kontaktnim informacijama Kontrolora, namjenu obrade, vremenski period skupljanja i obrade podataka, namjeru prijenosapodataka trećim zemljama i obvezu informiranja o navedenim pravima. Navedeni podaci će Vam biti raspoloživi od strane Tvrtke automatski, kad se pokrene postupak.
  2. Vaše slijedeće pravo je pravo pristupa Vašim osobnim podacima. U usporedbi s prethodnim pravom. Vaši podaci se dostavljaju na zahtjev. Imate pravo zahtjevati informaciju da li je Tvrtka obradila Vaše podatke, koja kategorija podataka je obrađena te period u kojem se obrada podataka dogodila.Ukoliko zahtjevate, omogućit će Vam se pristup ili kopija obrađenih podataka, bez naknade.
  3. Slijedeći princip GDPR je točnost osobnih podataka. Tvrtka će poduzeti razumne mjere za obradu točnih i ažuriranih podataka. Tvrtka je dužna potvrditi da obrađuje precizne podatke, inače ih mora izbrisati ili popraviti. Čak i u ovom slučaju, tvrtka ima obvezu informiranja. Imate pravo ispuniti svoje osobne podatke putem elektronskog obrasca ili izjave upućene tvrtki.
  4. GDPR vam daje pravo na zaborav ili pravo na brisanje. Ovo pravo daje vam mogućnost da od tvrtke zatražite brisanje podataka i više ih ne čuva osim ako postoji druga pravna prepreka - primjerice zbog javnog interesa ili zakonske obveze koja zahtijeva obradu. Ako postoji takva iznimka, tvrtka vas mora obavijestiti u roku od mjesec dana.
  5. Imate pravo tražiti ograničenja za obradu vaših podataka. U slučaju netočnih podataka, tvrtka mora ograničiti njegovu obradu tijekom razdoblja potvrde. Ostali slučajevi uključuju njihovo nezakonito rukovanje i neodgovarajuću obradu, osim kada je u interesu izbrisati podatke. Posljednji razlog je podnošenje pritužbe za obradu, sve dok tvrtka razmatra vaše prigovore.
  6. Imate pravo na prijenos podataka. Ovo pravo omogućuje Vam premještanje ili prijenos osobnih podataka između kontrolera.
  7. Kao što je gore spomenuto, GDPR vam daje pravo da prosvjedujete na bilo kakvu obradu osobnih podataka. Bit ćete obaviješteni o tom pravu tijekom prve komunikacije s našom tvrtkom. U slučaju prosvjeda, tvrtka će prestati obrađivati vaše podatke sve dok se ne utvrdi pravovremeni razlog
  8. I na kraju, ali ne i najmanje važno, GDPR Vam daje pravo da ne budete predmetom bilo kakve odluke temeljene isključivo na automatiziranoj obradi Vaših osobnih podataka.

Kontaktirajte nas

Znamo da je obrada osobnih podataka osjetljivo pitanje. Slobodno nas kontaktirajte na službenu e-mail adresu gdpr@btlnet.com sa svim pitanjima ili zahtjevom za pojašnjenjem.