Croatian
Pratite nas na:

PROIZVODI ZA MAGNETOTERAPIJU

Medicinske osnove

BTL-Magnet-medical-background_HR_tc

Magnetoterapija koristi magnetsku komponentu elektromagnetskog polja. Poznati učinci su njeni učinci ublažavanja boli i ubrzavanja zacjeljivanja.

Za bolju sigurnost terapeuta, u sve aplikatore za magnetoterapiju ugrađena je FMF tehnologija (Focused Magnetic FieldTM, fokusirano magnetsko polje). Ona isključuje magnetsko polje na onoj strani aplikatora koju drži terapeut. Pacijent tako tijekom tretmana dobija sve prednosti magnetoterapije, a terapeut nije izložen magnetskom polju.

Dostupan je širok izbor aplikatora za magnetoterapiju. Disk aplikatori uglavnom se koriste za ekstremitete, a veliki solenoidi koriste se u terapijama za područje trupa.