Croatian
Pratite nas na:

Glavne karakteristike

BTL-Cardiology_Low_running_costs

Niski troškovi održavanja

Smanjivanje troškova u spirometriji znači smanjivanje količine jednokratnih predmeta. BTL-ov pneumotahograf koristi višekratne senzore i usnike. Umjesto ispisa na skupom termalnom papiru, izvješće je sačuvano u elektroničkom obliku.

BTL-Cardiology_Paediatrics-use

Upotreba u pedijatriji

BTL-ov spirometer je dobro opremljen za korištenje s pacijentima u pedijatriji. Sadrži moderne i vesele 3D animacije, pedijatrijska predviđanja te kalkulira parametre poput AEX što je osobito korisno kod pregleda djece.

BTL_Cardiology_Professional-diagnostics

Profesionalna dijagnostika

BTL-ovi spirometri u potpunosti su u skladu s najnovijim standardima ATS/ERS. Izvode FVC, SVC i MVV testove, omogućuju odabir pojedine prediktivne norme i također nude automatsko tumačenje prema standardima ATS, BTS, Enright i GOLD. Snimljene spirometrijske krivulje i parametri uvijek se mogu usporediti s rezultatima prijašnjih pregleda.

CardioPoint-logo_basic_registrated_2_ch

BTL CardioPoint®

Program BTL CardioPoint nudi raznoliko i cjelovito rješenje svojom integracijom EKG-a, testa opterećenja, holtera, ABPM-a i spirometrije u jedinstvenoj platformi. Zbog raspona mogućih dijagnostičkih, grafičkih i mrežnih konfiguracija, to je program koji se prilagođava korisniku te se ne mora korisnik prilagođavati programu.

Tehničke karakteristike

BTPS korekcija automatska
Udah/Izdah da/da
Forsirana spirometrija FVC, FEV0.75, FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC,
FEV0.75/VC, FEV1/VC, FEV3/VC, FEV6/VC, PIF, FIVC, FIV1, MEF75, MEF50, MEF25, FEF75,
FEF50, FEF25, MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50,
FEF50/VC, FEV0.75/FEV6, FEV1/FEV6, FIV1/FIVC, VEXT, Lung age, Aex, FEF25-75, VEXT,
T0/PEF, T200/PEF, VEXT/FVC
PRE/POST bronhoprovokacijski test da
Spirometrija u opuštenom položaju SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC
Maksimalna dobrovoljna ventilacija MVV, MVVf, MRf
Prediktivne vrijednosti ECCS 1983, ECCS/ERS 1993, Zapletal 1977, Roca, Barcelona 1986, NHANES III 1999, Knudson 1983,
Knudson 1976, ITS 1984, Crapo 1981, Lam 1982, Pereira 1996, Gore 1995, GLI 2012, Hou Shu 1990, 
Jia Ju-cai 1990, Sun Bin 1990, Liu Shi-Wan 1990, Liu Guo-Hua 1990, Zhu Xi 1990, Wu 1961, Ip 2006,
Polgar 1979, Wang Yang 2013, Perez Padilla 2003, Platino 2006, PDPI 1992, Thai 2000
Tumačenje ATS, BTS, Enright, GOLD, ATS+GOLD
Podrška za pedijatriju da
Protok zraka (litara) 16 l/s (udah/izdah)
Preciznost (50 ml/s to 16 l/s) ± 5% ili 50 ml (vrijednost koja je veća)
Volumni protok (litara) 0.025 do 8 litres
Preciznost (0.025 do 8 l) ± 3% ili 50 ml (vrijednost koja je veća)
Otpor protoka < 79 Pa / l/s
Senzor temperature + 10°C to + 40°C
Preciznost senzora temperature ± 2%
Senzor relativne vlage 0 to 100% RH
Preciznost senzora vlage ± 4% za 25°C, 30%–80% RH
ADC rezolucija 15 bita
Frekvencija uzorkovanja 1000 Hz