Croatian
Pratite nas na:

BTL CardioPoint Projekti

BTL CardioPoint – Republika Hrvatska, 2016.

CardioPoint je kompletno programsko rješenje za objedinjavanje kardiološko-spirometrijske dijagnostike (EKG, KMAT, SPIRO, EKG Holter, Ergometrija). 

BTL Hrvatska nastavila je sa suradnjom u ordinacijama obiteljske medicine, serijom radionica koje su se odvijale diljem Hrvatske. Naši domaćini bili su naši klijenti i partneri, koji već u svojim ordinacijama koriste neke od uređaja koje obuhvaća CardioPoint platforma. 

Cilj ovakvih radionica je pokazati mogućnosti koje postoje i koje su u svakodnevnoj funkciji u dijagnostičko terapijskim postupcima u ordinaciji obiteljske medicine, obnoviti znanja, unaprijediti postojeća. Jedinstvena značajka ovih radionica je uključivanje cjelokupnog tima u edukaciju, ne samo liječnika, nego i medicinskih sestara i tehničara, kako bi se mogao maksimalno unaprijediti proces komunikacije u timu. CardioPoint je potpuni proizvod tvrtke BTL koja inzistira na dvosmjernoj komunikaciji, stoga je moguće prilagođavati aplikaciju željama korisnika. Tako su npr. na sugestiju liječnik, korisnika programa uvedene prilagodbe u spirometrijskoj pretrazi, ali i inačica programa na hrvatskom jeziku.

Zahvaljujući mogućnosti dvosmjerne komunikacije i mogućnosti prilagodbi, pokrenuta je i suradnja sa vodećim hrvatskim proizvođačima informacijskih sustava u zdravstvu, MCS d.o.o. i Vegasoft d.o.o, sa ciljem implementiranja nalaza CardioPoint sustava u programe za vođenje ordinacije, kako bi zajedničkim korisnicima još više olakšali procese provođenja pretraga.

CardioPoint platforma nudi mogućnost mrežnog rada unutar jedne ordinacije i time optimizira rad na relaciji liječnik/sestra, ali i na razini cjelokupnog Doma zdravlja. Godine 2016. pokrenut je pilot projekt u sklopu Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, gdje je uspostavljen protokol usmjeravanja nalaza pretraga sa niza kardiološko spirometrijskih dijagnostičkih uređaja, smještenima na lokacijama od Splita do Visa, prema jednom sabirnom centru u prostorijama Doma zdravlja. Ovakvim načinom rada se otvara  mogućnost pravodobne pomoći pacijentima koji se nalaze na dislociranim i teže dostupnim lokacijama ( otoci i ruralna područja), brz prijenos podataka koji omogućavaju konzilijarno mišljenje u realnom vremenu i smanjuje se  upućivanje pacijenata na sekundarnu razinu.

 

Jedna od najvećih novosti koja je dio CardioPoint platforme je implementacija SEATTLE protokola, potpuno automatizirane rutine koja unutar CardioPoint EKG pretrage detektira rizik od iznenadnog srčanog aresta, vodećeg uzročnika smrti kod mladih sportaša. Iako je SEATTLE protokol desetljećima dio prakse specijalista kardiologa, CardioPoint je jedini program koji je predviđen za korištenje unutar primarne zdravstvene zaštite (obiteljske, medicine rada, sportske medicine) sa ugrađen SEATTLE protokolom. Ova dijagnostička mogućnost, svojom jednostavnošću korištenja uvelike ubrzava dijagnostički postupak u populaciji koja je iznimno osjetljiva.

U želji da se što kvalitetnije iskoriste sve mogućnosti CardioPoint programa, pokrenuta je komunikacija sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Nastavnim zavodom dr. „Andrija Štampar“, u sklopu preventivnog programa, kako bi se naglasak postavio na edukaciju koja će omogućiti jednostavno korištenje u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite.

Zahvalni smo i svim udrugama opće/obiteljske medicine što su svesrdno podržale ovu inicijativu.

U cilju postavljanja CardioPointa kao standarda za kardiološko spirometrijsku dijagnostiku u ordinacijama opće i obiteljske medicine slijedećim aktivnosti ćemo nastaviti sa edukacijom kroz interaktivne radionice. Već početkom prosinca, u Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, kreće serija velikih radionica koja će uključivati sestrinski dio timova uključenih u rad sa kardiološko-spirometrijskom dijagnostikom u sklopu CardioPointa.

Hvala svim dragim suradnicima koji su svojim dosadašnjim angažmanom podržali ovaj značajni projekt i dobrodošli svi koji se žele uključi u nadolazećim aktivnostima.

Vaš BTL tim